Ниска маса

Ниска маса

Холна маса

Материал: масив – дъб;

000